Werkwijze en tarieven

Werkwijze 


Intake

Voordat de bijles of huiswerkbegeleiding van start gaat vindt er altijd een intake plaats.
Het heeft onze voorkeur om het intakegesprek samen met u en uw kind te voeren.
Wij denken dat het goed is voor de betrokkenheid van uw kind wanneer het een aandeel heeft in het gesprek.
In het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak op.
Daarnaast lichten wij onze werkwijze toe. Wij toetsen niet om het niveau van uw kind te bepalen.
Wij vragen u rapporten en toets gegevens paraat te hebben. Op basis hiervan en de hulpvraag, gaan wij aan de slag.
Het intakegesprek duurt maximaal 60 minuten.

 Plan van aanpak

In het persoonlijke plan van aanpak staan de hulpvraag, verwachtingen en doelen beschreven.
Tevens staat er nog praktische informatie over de lessen in.
Wij vinden het belangrijk om in het plan van aanpak de sterke kanten van uw kind te benoemen, zodat we deze tijdens de lessen kunnen benutten.
Het plan van aanpak wordt zowel door u als uw kind ondertekend. Hierdoor is ook uw kind eigenaar van het plan van aanpak.


 

De lessen

De bijlessen en huiswerkbegeleiding bieden wij zowel individueel als in groepsverband aan (maximaal vier kinderen per groep).
De begeleiding duurt maximaal 50 minuten per keer. 

Tijdstip en locatie in overleg. 
Gedurende de "Corona-periode" is online bijles in overleg ook mogelijk. 

Evaluatie

Om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn, plannen we halverwege en aan het eind van de lessenserie een evaluatie in. Tijdens dit gesprek met u en uw kind bespreken we de resultaten en het welbevinden van uw kind en ronden we de lessenserie af. Indien nodig kunnen we de mogelijkheden voor een vervolgtraject bespreken.
Hopelijk vervolgt uw kind vol zelfvertrouwen zijn/haar verdere schoolloopbaan!

TARIEVEN


Intake
60 minuten
€ 40,00

Individuele les
50 minuten
5 lessen: € 38,00 per les

10 lessen: € 35,00 per les

 

Groepsles
 50 min
2 kinderen € 30,00 per leerling
3 kinderen €27,50 per leerling
4 kinderen € 25,00 per leerling

 

Groepslessen: alleen bij voldoende aanmeldingen

Bijles

Individuele huiswerkbegeleiding
60 minuten
€ 40,00


Contact met school
60 minuten
€ 40,00


Groepsbegeleiding (huiswerk)
60 minuten
2 kinderen € 30,00 per leerling
3 kinderen € 27,50 per leerling
4 kinderen € 25,00 per leerling


Groepsbegeleiding: alleen bij voldoende aanmeldingen

Begeleiding

Begeleiding individueel of in kleine groepjes. 


Prijs op aanvraag
Aanbod voor scholen


ontworpen door samenwerkingsverband Irisz.