Ons aanbod

HULP BIJ LEERPROBLEMEN, TAAKAANPAK EN CONCENTRATIEPROBLEMEN
AAN KINDEREN VAN 6 T/M 12 JAAR


Huiswerkbegeleiding:


Voor kinderen die moeite hebben met het plannen en het maken van hun huiswerk bieden wij huiswerkbegeleiding. We nemen samen het huiswerk door, leren aan hoe je huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen. Naast deze studievaardigheden kunnen wij ook hulp bieden bij het maken van werkstukken of spreekbeurten.Aanbod voor scholen:


Vanaf schooljaar 2021-2022 bieden wij leerlingbegeleiding op scholen. Dit doen wij onder schooltijd. Scholen kunnen in het kader van de kansengelijkheid subsidie aanvragen. Te denken valt aan extra uitleg van een bepaald onderwerp aan een klein groepje, maar ook begeleiding aan individuele leerlingen.  Voor meer informatie kunt u verder lezen bij werkwijze of contact met ons opnemenBijles:


Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) bieden wij hulp op maat. Ook voor andere vakken kunnen wij hulp bieden. Daarnaast kan er in de bijles gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De bijles kan één-op-één plaats vinden of in een groepje van maximaal vier kinderen.